Leon – (contra) schade expert

Leon

Salvage & Schade expertise

Contra schade expert Leon

Als schade-expert en Salvage-coördinator heb ik al jaren te maken met branden. Vooral de woningbranden maken na 20 jaar nog altijd indruk. Het is ondanks deze lange ervaring niet mogelijk om het daadwerkelijke gevoel te kennen wat gedupeerden van brand moeten hebben.

Begin 2011 ben ik mijn eigen expertisebureau begonnen en zet mij daarmee in voor de belangen van gedupeerden.    Ik merkte dat ik als expert, ingeschakeld door verzekeraars, niet de bijstand kon geven die zou moeten.   Nu als eigenaar van Tegenwicht Contra-Expertise kan ik dit gelukkig wel.

Salvage

Wanneer de brandweer bij een brand aankomt en door de Officier van Dienst acht dit van toepassing, zal hij via de meldkamer een verzoek doen om de bijstand van een Salvagecoördinator.
De Salvagecoördinator is in het dagelijks leven schade-expert en middels een roulatiesysteem draait deze expert Salvagediensten. Dit doet hij/zij niet uit hoofde van zijn werkgever, maar vanuit Stichting Salvage.Schade expert

Ter plaatse aangekomen dient de Salvagecoördinator zorg te dragen voor het verkrijgen van een zogenaamde “stabiele” situatie. Indien nodig zal hij/zij een bedrijf inschakelen om een eerste reiniging te doen, of kozijnen en deuren af te schotten.

Ook kan gezorgd worden dat via de coördinator een hotelovernachting of een andere vorm van directe hulp wordt ingeschakeld.
Denk aan het regelen van medicijnen, vervoer per taxi of het onderbrengen van huisdieren.

De taak van de coördinator zal uiteraard afgestemd zijn op de omvang van de brand en de ontstane situatie.
De Salvagecoördinator is op dat moment geen schade-expert van uw verzekeraar. Hij/zij heeft een bepaald mandaat van Stichting Salvage en zal indien noodzakelijk met de stichting overleg hebben om ter plaatse meer werkzaamheden uit te laten voeren, maar doorgaans zal de coördinator na het bereiken van de stabiele situatie de werkzaamheden staken en worden deze overgenomen door de schade-expert.

Het komt weleens voor de expert en coördinator dezelfde persoon zijn. Dit komt doordat de coördinator het verzoek van uw verzekeraar krijgt de schade verder in behandeling te nemen.

—————————————————————————————————————–

Schade-expertise

Nadat de melding van de schade bij de verzekeraar of tussenpersoon is gedaan, dit kan via de gedupeerde of in geval van een grote brand of waterschade zal de Salvagecoördinator al contact laten leggen met de verzekering, zal een schade-expert worden ingeschakeld.
De expert zal in overleg en samenwerking met de gedupeerde de schade gaan vaststellen. Dit kan middels het inschakelen van herstelbedrijven of via diverse aannemers en onderaannemers.      Dit is veelal een erg ingewikkelde aangelegenheid.

Vgouden tipan de gedupeerde wordt verwacht dat de schade-expert wordt voorzien van herstelplannen, begrotingen, bestekken en diverse onderliggende bewijsstukken, waarop de schadevaststelling kan worden gebaseerd.

U kunt te maken krijgen met onderverzekering, clausules en diverse formaliteiten. Uw polisvoorwaarden schrijven voor dat u recht heeft op een eigen deskundige, ook wel contra-expert genoemd.

Deze persoon zal de gedupeerde bij staan in de schaderegeling. De contra-expert is op de hoogte van polisvoorwaarden is dus een gelijkwaardige gespreks- en onderhandelingspartner voor de gedupeerde naar de expert van de verzekeringsmaatschappij.

De kosten van de contra-expert worden in de meeste gevallen door de verzekering vergoed.

Hier kunnen enige uitzonderingen op van toepassing zijn, maar dat wordt u uitgelegd, wanneer dit zo zou zijn.

Helaas komt het voor dat contra-experts zich direct naar en calamiteit begeven en de gedupeerden onder druk zetten, of zich voordoen als expert van de verzekeraar. Houdt daarom altijd overleg met uw tussenpersoon om te voorkomen dat u een overeenkomst tekent waar u wellicht spijt van kunt krijgen, of geef aan te willen wachten met het tekenen van de opdracht.

Het is bekend dat diverse contra-experts alleen voor het binnenhalen van de opdracht op pad gaan en u niet of nauwelijks bijstaan, maar wel met een gepeperde rekening laten zitten !!

Een contra-expert van goede wil zal u tijd gunnen zich te beraden en zal niet direct met een overeenkomst aan komen zetten. “Google” gerust om daarna een juiste beslissing te kunnen nemen.

Het hebben van een schade is al erg genoeg en u dient te worden geholpen.